Επιλεγμένη διαμονή στό Πήλιο

Παραλία Μπριαν-Μπριάνου ή Παγανιά

Πήλιο

Παραλία Παγανιά ή Μριάν, κάποιος με το όνομα Μπριάνος είχε κτήμα εκεί. Η παραλία είναι μετά την παραλία των Αγγίων Σαράντα και πριν των Μπάνικα. Μοναχική, πρόσβαση μόνο με βάρκα.

Περιοχή

Παραλία Μπριαν-Μπριάνου, Εναλλακτικές Παραλίες Αιγαίου

Σχόλια