Επιλεγμένη διαμονή στό Πήλιο

Eco Tourism

In the mountain of Centaurs all forms of alternative tourism are offered: horse riding, mountain bike rides, hiking, mountaineering, diving, sailing and fishing