Επιλεγμένη διαμονή στό Πήλιο

Παζάρ

Αγία Κυριακή,37001
Ζαγορά, Μαγνησία, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2426022184

Πήλιο

pazar cafe pizza

Περιοχή

Ζαγορά, Θέα Αιγαίο Πέλαγος

Σχόλια