Επιλεγμένη διαμονή στό Πήλιο

Παζάρ

Επικοινωνία Αγία Κυριακή,37001
Ζαγορά, Μαγνησία, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2426022184

Περιγραφή

pazar cafe pizza δημόσιος ελεύθεος χώρος στάθμευσης.

pazar cafe pizza

Περιοχή

Ζαγορά, Θέα Αιγαίο Πέλαγος

Σχόλια